Fakta om hemsidan

Utgivningsansvar

Webbplatsen http://www.lundbikes.se är producerad och ägs av JCDecaux.
JCDecaux gör sitt yttersta för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och aktuell. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra i innehållet när som helst och utan föregående meddelande. Vi kan dock inte garantera riktigheten, precisionen eller fullständigheten av den information som finns på denna webbplats.

JCDecaux ansvarar inte för:

* Eventuella avbrott på siten
* Förekomsten av buggar
* Eventuella fel eller brister i den information som finns på plats
* Skada som vållats genom en tredje parts olagliga intrång som medför ändring av den information som finns på platsen,
* Och mer allmänt alla direkta eller indirekta skador oavsett orsak, art, ursprung eller konsekvenser. Detta inkluderar ev kostnader till följd av köp av varor på webbplatsen, förlust av data eller någon annan förlust av materiellt slag som härrör från tillgång eller inte tillgång till webbsidan.

Skydd av personuppgifter

JCDecaux har förbundit sig att bevara sekretessen hos information som tillhandahålls av Internetanvändare. Alla personuppgifter som skickas av användare via Internet till JCDecaux i samband med användning av tjänsten omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (”PUL”).
Det innebär att alla Internetanvändare har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort personlig information när som helst genom att skriva till följande adress:

JCDecaux Sverige AB
Drottninggatan 62

411 07 GÖTEBORG

Cookies

Cookies används för att underlätta för dig som användare att surfa på webbplatsen. Cookies är textfiler som placeras på hårddisken i din dator genom en webbserver. Datorn är förmodligen konfigurerad att acceptera cookies. Du kan dock redigera den här inställningen till att avvisa cookies, vilket vi föreslår att du gör om användning av cookies är en källa till oro för dig.

När du besöker vår webbplats för att söka, läsa eller ladda ner information samlar vi in och lagrar information om dig som besökare, t.ex. domännamn och värddatorn du använder för att ansluta till Internet, IP (Internet Protocol) på den dator som du använder, datum och tid du bläddrat på vår webbplats och URL som används för att ange vår webbplats. En cookie kan inte användas för att identifiera dig. Vi använder denna information för att analysera och mäta trafik på vår webbplats och hjälpa oss att göra den mer användbar. Vi raderar informationen efter två år.

För din information, kan du blockera cookies från att sparas genom att konfigurera din webbläsare enligt följande:

* För Microsoft Internet Explorer 6.0:
1. Välj menyn "Verktyg", följt av "Internet-alternativ".
2. Klicka på fliken "Sekretess"
3. Välj önskad nivå med hjälp av markören.
* För Microsoft Internet Explorer 5:
1. Välj menyn "Verktyg", följt av "Internet-alternativ" ..
2. Klicka på fliken "Säkerhet"
3. välj "Internet" följt av "CustomLevel"
4. Leta upp "cookies" objektet och välj önskat alternativ
* För Netscape 6.x och 7. X:
1. Välj menyn "Redigera" ">" Inställningar "
2. Sekretess och säkerhet
3. Cookies
* För Opera 6.0:
1. välja "Arkiv"-menyn> "Inställningar"
2. Sekretess

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra källor på Internet. JCDecaux kan inte kontrollera innehållet på dessa webbplatser eller externa källor och kan därmed inte hållas ansvarig för det. JCDecaux frånsäger sig allt ansvar för innehåll, reklam, produkter, tjänster och allt annat material tillgängligt på dessa eller förgreningar från dessa webbplatser och externa källor. Dessutom kan JCDecaux inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster, korrekta eller felaktiga, i samband med användande av dessa länkar.

JCDecaux rättigheter

Webbplatsen samt all mjukvara som används i samband med webbplatsen kan innehålla konfidentiell information eller information som skyddas av befintlig lagstiftning för immateriella rättigheter eller annan lag. Därför tillhör, om inte annat anges, immateriella rättigheter, eventuella handlingar och de komponenter som skapats för denna webbplats uteslutande JCDecaux. Licens eller annan rättighet än att ta del av webbplatsen medges ej. All reproduktion eller användning av kopior av handlingar som presenteras här är, med undantag för privat bruk, strikt förbjudet. Det är också förbjudet att kopiera, modifiera, skapa härledda verk, dekonstruera dess utformning eller montering - eller att försöka, på något sätt, att hitta källkoden (utom när detta är tillåtet enligt lag), att sälja för att bevilja, att licensiera, ändra eller överföra programvarans äganderätt. Det är också förbjudet att modifiera programvaran eller använda en modifierad version av programvaran, men inte enbart i syfte att få otillåten tillgång till tjänsten - eller att få tillgång till webbplatsen via ett annat gränssnitt än det som tillhandahålls av JCDecaux.

Site värd

JCDecaux SA - Sainte Apolline - 78.378 Plaisir Cedex - Frankrike - 33 (0) 1 30 79 79 79